Main
Note: This page translation was made by third party contributors and might not be accurate or could be out of date. Please refer to the english version for reference

WorldSpot.net documentation

Hotspot setup

DD-WRT Firmware

Hotspot installasjonen er presentert på velkomstsiden og i dd-wrt hotspot oppsettsprosedyren.

CoovaAP Firmware hotspot automatisk konfigruasjon

Worldspot er nå kompatibel med det nye  CoovaAP beta.4 firmware automatiske hotspot konfigurasjons-systemet.

  • Når Coova firmware er installert og wifi-tilgangen er satt opp og virker uten kryptering, gå til hotspot/konfigurasjon.
  • I "hotspot type", Velg "Chillispot UAM"
  • I "autoconfiguration", velg "Web url"
  • I "Web config URL", skriv
    https://secure.worldspot.net/wk/Coova?spot=<hotspotName>&pass=<yourAccountPassword>
    (erstatt <...>)
  • La stå åpent: "config name" og "config password" (ikke i bruk ennå)
  • I "config interval", skriv 3600
  • Trykk på "save changes".
  • Når alle forandringer er gjort, klikk på "config changes pending" (oppe til høyre), klikk så på "apply change".
  • Innen kort tid vil din hotspot være operativ.

Hvis du skriver feil a "url parameters" vil du få opp en demo av "worldspot configuration".

NB: is du ikke vil bruke ditt passord i web adressen kan du bruke "hotspot radius secret" (i "display config info") slik som dette:

https://secure.worldspot.net/wk/Coova?spot=<hotspotName>&secret=<hotspotRadiusSecret>

Du kan også bruke linken som er angitt på "Display Config Info" siden.

NB: CoovaAP beta firmwaret er fortsatt i test fasen. Hvis du får problemer med det, vennligst legg inn en beskjed på forumet.

Hotspot konfigurasjons side

På denne siden vil du kunne konfigurere oppførselen til din hotspot startside. Her følger beskrivelse av sidens deler:

Hotspot navn

Du kan forandre navnet på hotspoten. Mer at det ikke trenger å ha samme navn som din hotspot SSID. Men likevel er det din hotspot radius ID. Hvis din hotspot er operativ når du forandrer navnet vil den stoppe og virke til den er rekonfigurert med nytt navn.

Hotspot krever validerte brukere

Dette alternativet krever at dine registrerte brukere validerer sin e-mail før de kan bruke "hotspot free profiles". Merk at dette ikke gjelder billetter som du ikke ha sjekket. Billetter krever registrering før bruk. (Begge alternativ vil bli slått sammen i fremtiden).

Hvis ikke valgt vil brukere ha direkte tilgang til "free profiles". De vil bli vist som "anonymous" i "hotspot history". "Access profile limitations" blir behandlet pr. wifi enhet. Hvis du gir 1 gratis time, vil de bety 1 gratis time pr. wifi enhet.

Gi brukere 5 min til å validere deres email

Denne operasjonen er relatert til den forrige. Hvis du velger dette alternativet vil dine nye brukere få tilgang til internett i 5 min for å lese mail og validere registreringen.

Hvis kontoen ikke er validert etter 5 min, kan brukeren prøve på nytt etter 5 min. Så 30, så 60 og til sist 24 timer.

Det finnes en beskyttelse mot misbruk av denne tjenesten. Hver wifi enhet får tilgang til en e-mail validering i uken. Dette betyr at brukeren ikke kan registrere en ny konto for å få 5 nye minutter på denne wifi enheten.

Glem ikke å velge dette alternative da det vil føre til at dine brukere må bruke en annen internett leverandør for å validere emailen på din hotspot.

Brukere kobler seg til direkte etter identifisering

Med dette alternativet vil dine brukere være direkte tilkoblet etter at de har skrevet inn brukernavn/passord. Med mindre tilkobling feiler vil ikke mellomliggende side bli vist. Merk at hvis dette alternativ ikke er aktivert vil dine brukere bli presentert med et "direct connect" alternativ ved "login/password form".

Hvis minimal informasjon på startsiden

Når valgt vil ikke all info bli vist på startsiden. Brukerens tilkoblings-statistikk og andre tilkoblede brukere vil være skjult. Dette gjør hotspot startsiden lettere.

Billetter krever registrering før bruk

Når valgt vil brukere bli pålagt å registrere seg før de kan bruke billettkoden. Dette er nyttig hvis du vil at alle brukere skal være registrert før de bruker sin billett.
Når de er registrert og har logget inn, kan de bruke billettkoden for så å logge seg på.
I "hotspot history" kan du se både brukernavn og billettnavn.

Vennligst les "access profile documentation" for mer info om hvordan å konfigurere tilkoblingsalternativene for dine brukere.
NB: Dette alternativet vil bli slått sammen med "require validated users" (Validerte brukere påkrevd) alternativet i fremtiden.

Velkomstbeskjed for hotspot-brukerne

Her kan du endre velkomstbeskjeden brukerne skal se første gang de kobler seg til startsiden. Med "Wysiwyg editor" kan du laste opp bilder og flash-animasjoner til velkomstsiden ved å klikke på "picture" knappen i "editor toolbar"

Lag en egendefinert side

Når du klikker på "create custom page" vil en ny "wysiwyg editor area" starte. Der kan du forandre utseendet på startsidene. Den vil erstatte "worldspot" banneret og menyen til venstre.

Du må legge inn "%(content)" som du vil skal bli erstattet av startsiden dynamisk innhold.

Merk deg at du ikke lenger har noen bruker-alternativ lenger. Disse kan legges til ved å legge til følgende linker på din side.

Bruker historie UserHist?uam=1
Endre språk Uam?lng=fr
(tilgjengelige språk en, fr, es, sv, de, no, it, pl)
Endre konto AccountSetting?uam=1
Tilbake til startsiden Uam

NB: I link-editoren, ikke velg http:// som protocol (Velg <other>) ikke legg til http: eller noe annet til linken.

Tilgangskontroll side

Her bestemmer du hvilke tilganger dine brukere skal ha. For at hotspot skal fungere må du definere minst en tilgangsprofil.

En tilgangsprofil kan man "gi bort gratis" til alle brukere som er medvirkende til en billett.

For hver tilgangsprofil, må du velge For each access profile, you must also select the hotspots to which it applies. Alt etter hvilken hotspot den skal tilhøre. Billett og brukere av tilgangsprofilen kan bevege seg fritt mellom de valgte hotspotene. Hvis en hotspot ikke er valgt, vil ikke billetten være gyldig eller tilgangen vil ikke bli vist i listen.

For eksempel: Du kan sette opp 30 min prøveprofil og en 2 timers tilgangsprofil for billettene du selger.

I profilen kan du velge total tillatt tid eller volum. Dette betyr at brukere kan koble seg til flere ganger frem til de når profil-sperren.

Når du legger inn tid, kan du bruke følgende: "d" for dag "h" for timer "s" for sekunder. For eksempel: 1h40m35s or 1 time 40 minutter 35 sekunder

Når du legger inn volum, kan du bruke følgende: "k" for kilo (1024), "m" for mega (1024kilo), "g" for giga (1024 mega). Vil bli vist med største verdi først.

"Tid før nullstill begrensning" parametere aktiverer automatisk reset av grensen når grensen er nådd etter en spesifisert tid etter første tilkobling. Denne unike delen tillater deg å begrense bruken av din hotspot i flere tidsperioder. For eksempel: 2 timer pr. dag eller 10GByte pr. uke.

"Gyldighetstiden etter første tilkobling" fjerner tilgangen etter en fastsatt tid etter første tilkobling uansett bruk.

Billettopprettelse

Merk: Billett systemet vil ikke være gratis i fremtiden. Prisinformasjon kommer snart.

Billetter er det samme som private kontoer. Den eneste forskjellen er at du kan velge login og passord. Med billetter er dette automatisk tildelt.

På private kontoer finnes valget: "flerbruks-billetter". Når dette er aktivert vil kontobegrensninger bli behandlet pr. enhet og kontoen kan bli brukt på flere enheter samtidig. Hvis det ikke er valgt vil du ikke kunne bruke det på flere enheter og begrensningene vil gjelde enheten som brukes.

Her bestemmer du hvordan du vil styre din hotspot. Du kan velge mellom å sette opp flere bruker billetter eller "preprinte" dine billetter. Hver løsning har sine fordeler: Med flere billetter behandler du ikke billettene ved bulten men pr. mac adresse. Hvis en bruker kan forandre sin mac adresse, kan de snike seg unna begrensningene. Med preprintede billetter kan ikke begrensningene omgås og du kan bruke den utskrevne billetten som reklame for ditt firma. Du kan også bruke begge løsningene. Feks. La en gratis prøve billett kode være synlig på alle dine hotell rom. Hvis en kunde trenger mer, kan du selge han en preprintet billett.

For å endre eller nullstille en billett eller konto er det bare å lage den på nytt. Hvis loginen er den samme vil den overskrive den gamle.

Mac Addresse billetter

Du kan lage (og selge) billetter for ALLE wifi enheter inkludert wifi telefoner (eller spill-konsoll) som ikke har web lesere! Eller du kan registrere din personlige PC for ubegrenset bruk uten registrering. For å aktivere MAC adresse autentisering må du aktivere MACAuth på dd-wrt. (eller legge till "macauth" i chilli.conf)

Vær obs på at mac adresser lett kan fanges opp og bli brukt på andre wifi enheter. Dette er IKKE en sikker løsning!

Registrere en MAC adresse

Opprett en privat konto som bruker MAC adresse som login. (En mac adresse er hexadesimal bytes i store bokstraver skilt av en "-" : 00-AA-BB-CC-DD-EE ) Default chillispot MAC autentifikasjons passord er "password". Du kan endre dette ved å legge til: "macpasswd mypasswd" i chilli.conf eller dd-wrt chillispot ekstra alternativ. Du kan velge hvilken som helst tilgangs profil for mac adressen.

Hvordan får man tak i enhetens mac adresse?

Denne prosedyren kan være litt vrien: Du må be dine brukere om å koble sine wifi enheter til din hotspot ssid. Derreter må de skru den av etter at ip adresse er tildelt fra chillispot. Dine brukere må notere tidspunktet når tilkoblingen var ferdig og gi deg dette. I hotspot historie vil du finne MAC_UNKNOWN entry med beskjeden 'Mac <mac adressen> unknown'. Du kan så kopiere denne mac adressen til en ny privat konto. Be brukeren om ikke å skru på enheten før det har gått 10 min etter at den ble slått av. Å la enheten stå av i 10 minutter er eneste måte funnet for å få chillispot til å sende en nytt autoriserings-spørring. Hvis enheten blir skrudd på for tidlig vil det ikke bli sendt noen ny mac adresse autentiserings-spørring og enheten vil bli karaktrisert som uautorisert. Siden enheten ikke har web leser, kan det verken logge inn eller ut. Enheten må være avslått i minst 10 min før den blir karakterisert som frakoblet.
Hvis en tilgang profil begrensning er nådd midlertidig og du må reconnecte, må du sku av enheten i 10 min først.

Internett billett setup


Dine hotspot brukere kan betale for internett tilgangen på nettet via kredit kort eller en paypal konto. Noe som gjør dine hotspot salg helautomatisk. Ulik de fleste eksisterende løsningene, går betalingene direkte til din egen paypal konto så du trenger ikke vente til du har nådd et minimumsbeløp før du får pengene.

For øyeblikket er det bare delt inntekt tilgjengelig. Worldspot vil alternativt sende regninger til brukere for din konto og WorldSpot konto opprettholder minst 75% inntekt for deg. Inntektsdelingen er kalkulert på netto inntekt (etter at paypal avgiften er trukket fra). Du får aldri mindre enn din delte inntekt. Dette betyr at WorldSpot aldri skylder deg noe penger.

For å la WorldSpot sende regning til din bruker trenger du en premier eller business paypal konto og gi WorldSpot tilgang til å utføre express checkout API calls for deg.

Hvis du ikke har paypal konto. Klikk her for å opprette en.

I noen land kan du få paypal micropayment konto for å få lavere avgifter/renter på betalinger under 12$.

Når du har fått premier eller business paypal konto, log inn og gå til:

Når du har fått premier eller business paypal konto, log inn og gå til: My account / Profile / Account information / API Access og klikk på "Grant API Permission".

I API partner Username skriv paypal1_api1.worldspot.net, velg Express_Checkout og klikk på submit.

På worldspot websiden gå til "Internett betaling/Setup online billing" tast inn din paypal konto og velg valuta.

Lag så en tilgangsprofil, velg pris og den vil bli vist opp på startsiden!
Nå er du nesten ferdig. Du må legge paypal websiden til listen over tilatte websider som brukeren har tilgang til. For å gjøre det, legg til www.paypal.com,www.paypalobjects.com i DD-WRT hotspot "settings uamallowed". Eller du kan legge til følgende: uamallowed=www.paypal.com,www.paypalobjects.com in your chilli.conf file.

Et voilà, din hotspot er klar for å selge billetter på en helt automatisk måte.